Juridische kennisgeving

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u door de pagina’s bladert. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig. In overeenstemming met artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website www.domainedelachanade.com:

Site-editor:

Ma Petite Toscane

Email : contact@mapetitetoscane.com
Website: www.mapetitetoscane.com

Redactie manager:

Ma Petite Toscane
Email : contact@mapetitetoscane.com
Website: www.mapetitetoscane.com

Website hosting:

Host van de website: : OVH S.A.S. (het hoofdkantoor)
2 rue Kellermann 59100 Roubaix France
Website : www.ovh.com

Website ontwikkeling:

Infinity Graphic
Adres: 38 Avenue de l’Europe 81600 Gaillac
Website : www.infinitygraphic.fr

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (www.mapetitetoscane.com) is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) Voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere graphics, raden wij u aan moderne browsers zoals Internet Explorer te gebruiken, Safari, Firefox, Google Chrome, enz …

Ma Petite Toscane stelt alle middelen tot haar beschikking om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare update van haar website. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom de juistheid van de informatie verzekeren aan Ma Petite Toscane, en elke wijziging aan de site die hij nuttig acht, doorgeven. Ma Petite Toscane is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Cookies :

De site www.mapetitetoscane.com kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site zijn mogelijk niet functioneel zonder de acceptatie van cookies.

Hyperlinks:

De website kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Ma Petite Toscane heeft geen manier om de sites in verband met haar website te controleren. Ma Petite Toscane staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert deze ook niet. Het kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s verbonden aan dit gebruik vallen volledig bij de internetgebruiker, die zich dient te houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar Ma Petite Toscane plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de site-editor.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar de website van Ma Petite Toscane wenst aan te leggen, is het aan hem om een ​​e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek om een ​​hyperlink aan te maken, te formuleren.

Aangeboden diensten:

Alle activiteiten van het bedrijf en de informatie worden gepresenteerd op onze website www.mapetitetoscane.com.

Ma Petite Toscane stelt alles in het werk om op de site www.mapetitetoscane.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site www.mapetitetoscane.com is niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site www.mapetitetoscane.com alleen ter informatie gegeven en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Contractuele beperking van gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een gat, fout of wat lijkt op een storing opmerkt, meld dit dan per e-mail aan contact@mapetitetoscane.com, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk omschrijft (pagina met het probleem, type computer en browser dat wordt gebruikt, enz.) .

Alle gedownloade inhoud wordt gedaan op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

De in het kader van deze website opgezette hypertekstlinks naar andere bronnen op internet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Ma Petite Toscane.

Intellectueel eigendom:

Alle inhoud van het heden op de site www.mapetitetoscane.com, inclusief, zonder beperking, de grafische afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van merken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ma Petite Toscane. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL:

In overeenstemming met Wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door Wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot IT, bestanden en vrijheden, is deze site verklaard aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr).

Geschillen:

Deze voorwaarden van de site www.mapetitetoscane.com worden beheerst door de Franse wet en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waarvan afhankelijk is Ma Petite Toscane. De referentietaal voor het beslechten van geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens :

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.mapetitetoscane.com bezoekt.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat u online wordt aangeboden, in het gedeelte “contact” of voor een reserveringsaanvraag gedaan op de website van Ma Petite Tosacane. U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, in het bijzonder om informatie over ons bedrijf te vragen of nieuwsbrieven te ontvangen.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, in het bijzonder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden . Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.